De methode EIK PDF Afdrukken E-mail
AANPAK MET EIK

Wij gaan er in de basisaanpak van EIK van uit dat niemand helemaal, voor 100 procent, een bepaald type is. Eerst moet in beeld worden gebracht wat de persoonlijkheid van iemand op dit moment is.

Dat gebeurt door te testen wat het persoonlijkheidstype is, hoe sterk de vleugels zijn en wat procentueel gezien de sterkte van het stress- en ontspanningspunt is. Daarmee ontstaat een totaalbeeld van de persoon. Dan gaan we zoeken wanneer die persoonlijkheid tot stand is gekomen en wat de oorzaak daarvan is.

Als de persoonlijkheid later is gevormd, en dat is vaak zo, gaan we zoeken waardoor die persoonlijkheid dan tot stand is gekomen. Dat kan van alles zijn: opmerkingen van de ouders, voorvallen, standjes, invloed van vriendjes of vriendinnetjes, onderwijzers of noem maar op. Het persoonlijkheidstype kent een verdediging en door het testen komt boven waarom die verdediging is gekozen. Die overtuiging of emotionele belevenis  wordt weggehaald. Alle beperkende overtuigingen, emoties, blokkades of wat er nog meer aan vastzit wordt weggenomen met de integratieaanpak. Er is dus geen enkele reden meer om de persoonlijkheid die je heeft gevormd nog langer vast te houden. Uiteindelijk kom je uit bij het essentietype, het type dat is gevormd voor het eerste levensjaar. Dat kan zijn tussen de derde en zesde levensmaand – het meest gebruikelijk – maar het kan ook tijdens de geboorte of zelfs al tijdens de zwangerschap zijn.

Vanuit het essentietype wordt gekeken waarom dat type verlaten is, en de blokkade die daarop zit wordt geïntegreerd. Daarna wordt de persoon sterk gemaakt, wat inhoudt dat de twee vleugels actief worden gemaakt, evenals het stress- en ontspanningspunt. Verder wordt er gewerkt aan het positieve van het essentietype, dus het plus-type. En dan staat iemand helemaal in zijn kracht.

Het afsluitende gedeelte is het rechtzetten, ontwarren en deblokkeren van de drie centra.


 
Door het opheffen van problemen tussen de centra ontstaat het grote verschil van voor en na de behandeling. Want de behandeling beklijft daardoor en je kunt dan echt veranderen. De keuzen worden dan niet meer voor jou gemaakt door de omstandigheden, maar door jou zelf. Je hebt je leven weer in eigen hand en kunt het sturen zoals jij dat wilt. Dat is de hele opzet van Enneagram IntegratieKunde.

Vanuit die kracht kunnen problemen worden aangepakt en opgelost.

 
Volgende >

 

  Home | Contact | Zoeken | Wie is Irene? | Individuele coaching | Enneagram | Eik therapie | Mind | Body | Spirit | Werken in groepen | Remedies en Essences |
constructor of this site